FELANMÄLAN:
Tele: 08-676 06 06
E-post: felanmalan@redab.nu

Fastighetsförvaltning inom
Stockholm, Uppsala & Roslagen

Erbjuder professionell teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheter så att de sköts, underhålls och utvecklas efter Era intentioner.
Vi tar gärna ansvar för Ert fastighetsbestånd och erbjuder förvaltningsavtal efter de behov just ni har.

TEKNISK FÖRVALTNING

Vi tar gärna ett helhetsansvar för den tekniska förvaltningen av en fastighet eller ett fastighetsbestånd. T.ex ansvarar vi för tillsyn, skötsel och underhåll. Ser till myndighetskrav följs, skapar underhållsplaner, hanterar försäkringsärenden och ser till att fastigheten utvecklas positivt ur ett tekniskt och driftekonomiskt perspektiv. 

Några av de tjänster vi erbjuder inom Teknisk förvaltning är:

- Tillsyn och skötsel av byggnader
- Markskötsel
- Felavhjälpande underhåll
- Installationsservice
- Fastighetsjour
- Driftoptimering
- Energistatistik, felstatistik, driftkostnadsuppföljning
- Projektledning av planerade underhållsåtgärder och hyresgästanpassningar
 


 

Webbdesign och system av West Art Communication AB