Trygg ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder trygg och öppen ekonomisk förvaltning till privata fastighetsägare, stiftelser och bostadsrättsföreningar. Vi tillhandahåller allt från hyresadministration, bokföring till rapporter och bokslutsarbete.

Hos oss får ni tillgång till all information via, för er, öppna system och får även digital attestfunktion av leverantörsfakturor.

 

Exempel på tjänster vi erbjuder:

 • Bokföring
 • Hyresadministration
 • Påminnelser, krav och inkassohantering
 • Leverantörsbetalningar
 • Skatteinbetalningar och momshantering
 • Lånehantering
 • Budgetarbete
 • Årsbokslut
 • Deklarationer
 • Uthyrning av lägenheter och lokaler
 • Kontraktsskrivning
 • Hantering av lägenhetsöverlåtelse och panthantering