Långsiktig teknisk förvaltning

Vi kan hjälpa dig som ägare att fastigheternas förvaltning och utveckling blir optimal. Vi ebjuder teknisk förvaltning av välutbildade och motiverade förvaltare med lång erfarenhet från en mängd områden.

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

  • Teknisk planering
  • Projektledning av underhållsarbeten och hyresgästanpassningar
  • Energiuppföljning och energianalys
  • Bevakning och uppföljning av myndighetskrav
  • Underhållsplanering
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Hantering av skador och försäkringsärenden
  • Statistik och rapporter från förvaltningen

Teknisk planering och projektledning

Vi har stor vana vid att planera, följa upp och styra den tekniska förvaltningen av allt från stora fastighetsbestånd till enskilda mindre fastigheter.

Vi projektleder också underhållsarbeten, investeringar och hyresgästanpassningar som behövs i fastigheterna. Vi tar hand om hela processen från idé och projektering via upphandling och utvärdering till styrning och uppföljning av utförda arbeten.

Vi har självklart nödvändiga utbildningar och erfarenheter för detta som till exempel Bas P/Bas U utbildning.

Energiuppföljning och energianalys

Våra driftingenjörer och energitekniker hjälper gärna till att både optimera befintliga anläggningar och komma med förslag på snabbt återbetalda investeringar som minskar förbrukningarna och därmed kostnaderna för media i fastigheterna.

Vi levererar också statistik och rapporter över energiförbrukningen från vårt uppföljningssystem

Myndighetskrav

Vi lägger upp planer för de myndighetskrav som behöver följas för respektive fastighet och ser till att de blir uppfyllda. Det kan till exempel vara att se till hissar, kylanläggningar, badvattenreningsanläggningar, ventilationsanläggningar, tryckkärl, elanläggningar och att brandlarm besiktas och vid felaktigheter åtgärdas. Vi bevakar också förändringar i lagstiftningen som påverkar fastighetsägandet.

Långsiktiga underhållsplaner

Vi gör underhållsplaner för att få en långsiktig översikt över kommande underhållskostnader för fastigheter. Med en noggrann planering av underhållsåtgärder minskar också behovet av kostsamma akuta underhållsåtgärder och även risken för skador och störningar för hyresgästerna.

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi har utbildade brandskyddskoordinatorer som har stor vana att hjälpa till med att systematisera SBA-arbete i fastigheter, kunskap kring regelverket och erfarenhet att skapa ett väl fungerande brandskydd.

Hantering av skador och försäkringsärenden

Skador efter till exempel vatten eller brand är aldrig roligt att behöva ta hand om och kan bli både dyrt och administrativt krävande. Vi tar löser detta från evakuering, rivning, torkning och fuktmätning till försäkringsfrågor samt återställning.

Statistik och rapporter

Genom vårt verksamhetssystem har vi full kontroll på alla arbeten vi utför. Från tillsyn och skötsel till alla underhållsarbeten och kan till exempel ta fram värdefull statistik över vad som är kostnadsdrivande i förvaltningen. Ofta ger det ett bra underlag för kommande drift- och underhållsbudgetar.