Fastighetsskötsel på bästa sätt

Vi arbetar med tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, flexibelt anpassat efter era önskemål, så att hyresgästerna får god service, driftkostnaderna hålls låga och värdet på fastigheterna bibehålls.

Vi arbetar strukturerat, målmedvetet efter rutiner, egenkontroller och checklistor. Våra tekniker ute i fastigheterna har dessutom stort eget mandat att lösa uppkomna problem och hålla kontakt med hyresgäster och våra beställare. Hyresgästerna får också hos oss en lättillgänglig felanmälan/kundtjänst som ofta har detaljkunskap om de enskilda fastigheterna.

Eftersom fastighetsskötsel till stor del handlar om service arbetar vi hårt för att ge just det!
Exempel på de tjänster vi erbjuder inom fastighetsskötsel är:

 • Markskötsel
 • Snöröjning
 • Tillsyn och skötsel av byggnader
 • Installationsservice
 • Snabba insatser av avhjälpande underhåll
 • Skötsel av badvattenreninganläggningar
 • Driftoptimeringstjänster
 • Hyresgästservice, vaktmästartjänster
 • Skötsel av brand- och sprinkleranläggningar
 • Felanmälan/kundservice
 • Fastighetsjour i egen regi dygnet runt, året runt

Tillsyn- och skötsel av byggnader och installationer

Vi arbetar proaktivt och strukturerat med tillsyn och skötsel för att minska underhållskostnader och undvika onödiga och irriterande fel i fastigheterna. I vårt planeringssystem för skötsel lägger vi in specifika instruktioner för respektive fastighet så att alla arbetsuppgifter utförs i rätt tid, med rätt frekvens och med rätt resultat.

Underhållsåtgärder

För att hyresgästerna i fastigheterna ska vara nöjda med sina lokaler och bostäder krävs snabbt och kunnigt åtgärdande av felanmälningar. För det har vi duktiga och servicemedvetna reparatörer och tekniker som åtgärdar de problem som kan uppkomma.

Genom egen inloggning till vårt ordersystem kan våra kunder i realtid följa det som händer i sina fastigheter.

Alla underhållsarbeten redovisar vi öppet och transparant över vilka kostnader vi har haft för material och arbetstid.

Skötsel av bassängbad

Skötsel av bassängbad är en av våra specialiteter. Vi tar till exempel hand om Stockholms Stads alla bassängbad och där vi måndag – söndag året runt ansvarar för att badvattnet håller rätt kvalitet

Skötsel av brand- och sprinkleranläggningar

Alla våra tekniker har utbildning för att ansvara och testa brand- och sprinkeranläggningar vilket innebär en kostnadseffektiv lösning för våra beställare

Felanmälan/kundtjänst och fastighetsjour

Förutom att vi självklart har vår egen felanmälan/kundtjänst så har vi även fastighetsjour i egen regi vilket innebär att det är våra egna fastighetstekniker med detaljkunskap om fastigheterna som därmed snabbt, enkelt och tryggt åtgärdar akuta fel.