Fastighetsförvaltning

Redab erbjuder professionell förvaltning av fastigheter så att de sköts, underhålls och utvecklas efter era intentioner.

Fastighetsskötsel

Strukturerad fastighetsskötsel med fokus på service

Teknisk fastighetsförvaltning

Planering, styrning och uppföljning av förvaltningen

Ekonomisk fastighetsförvaltning

Trygg, öppen och säker ekonomisk fastighetsförvaltning

Hela vårt fokus är på förvaltning av fastigheter

Vi förvaltar idag mer än 1 miljon kvadratmeter fastigheter i Stockholms län och i Uppsala. Vi tar hand om alla typer av fastigheter från hyresbostäder, bostadsrättsföreningar till industrilokaler. Tyngdpunkten av våra uppdrag är samhällsfastigheter med skolor, förskolor, kultur- och fritidslokaler och äldreboenden.

All vår verksamhet handlar om att förvalta fastigheter på bästa sätt!